Parkovací dům Za Katedrálou

Polyfunkční parkovací dům
CZ, Moravskoslezský kraj, Ostrava — 2020
dopravní stavby a veřejná prostranství
investor, klient
město Ostrava
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Ondřej Buš
autor vizualizací
Ondřej Buš, Eliška Olšanská

,,Každým domem by měl vzniknout kus města.”

Parkovací dům nepředstavuje z hlediska urbanistické typologie městotvorný prvek. Jak objemem parkovacího domu dodefinovat městský blok? Jak jím místo obohatit, aniž by na něm parazitoval, znehodnocoval jeho potenciál a vymkl ho z kontextu tradiční okolní zástavby, jejího měřítka? Čím existenci parkovacího domu na místě, které má úplně jiný potenciál, obhájit? Rozhodli jsme se nejprve prověřit potenciál místa z hlediska požadované kapacity. Aplikovali jsme nejefektivnější parkovací systém, tedy parkovací trojtrakt s kolmými stáními podél obousměrné komunikace. I přes určité komplikace v 1.NP, kde bylo nutné do systému implementovat i zásobovací dvůr sousedního obchodního domu a potřeby stávajících inženýrských sítí se nám podařilo požadované kapacity snadno dosáhnout. A navíc nám zbyl objem podél ulice Purkyňovy definující celou severovýchodní frontu městského bloku. Tento objem jsme využili k navržení plnohodnotného městského bytového domu s aktivním parterem a 42 malometrážními byty. Tím jsme přirozeně rozčlenili uvažovaný prostor na menší provozní a hmotové celky. Rozčleněný objem se tak přiblížil měřítku okolní zástavby a zrnitosti obrazu této části města. Návrh tedy využívá možnosti diverzifikovat funkce a tím i diverzifikovat měřítko. Ve výsledku tak nemusí být chápán jako parazitní, ale naopak, jako obohacující pestrost městské kompozice. A to bez nutnosti formálních gest. 

architektura / forma následuje funkci

Bytový a parkovací dům jsou typologicky, provozně a konstrukčně samostatné objekty sdílející pouze podzemní podlaží.
Díky tomu, že se parkovací dům do městského prostředí projevuje jen redukovaně v jihovýchodní a severozápadní uliční frontě bloku, není nutné zakrývat jeho skutečnou funkci. Necháváme ho tedy vyznít jako technicistní stavbu s abstraktní průvětrnou fasádou. Tvoří ho ocelobetonová konstrukce s konstrukční výškou 2,7m. Řešení je navrženo tak, aby vyžadovalo co nejnižší stupeň protipožárních a vzduchotechnických opatření, odvod dešťových vod bez nutnosti odlučovačů ropných produktů apod. (otevřená úniková schodiště, průvětrné fasády, zastřešení parkování v nejvyšším podlaží). V kontrastu k parkovacímu domu je bytový dům navržený v principu otvor ve zdi tedy jako tradiční omítková architektura v okolí. Tvoří ho vyzdívaný ŽB skelet s konstrukčními výškami 3m v bytových patrech. Jednoduchá elegance fasád pohrávající si s banálností odpovídá jednoduchému fungování jak bytového, tak parkovacího domu. I přes nutnost respektovat složité vztahy v 1.NP jsme dosáhli jednoduchého přehledného provozního schématu okamžitě osvojitelného uživatelem. Pro bezpečnější a komfortnější odbavování parkujících jsme navrhli zdvojený vjezdový a výjezdový portál a výjezd jsme zvolili do Purkyňovy ulice. Pro rezidenty jsou určena dvě podzemní podlaží s odbavením při vjezdu v 1.PP. Věříme, že se nám podařilo najít důstojné řešení pro umístění velkokapacitního parkovacího domu v centru historického města. Řešení, které smíří moderní potřeby města s jeho tradičním charakterem.

Parkovací dům Za Katedrálou

Polyfunkční parkovací dům
CZ, Moravskoslezský kraj, Ostrava — 2020
dopravní stavby a veřejná prostranství
investor, klient
město Ostrava
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Ondřej Buš
autor vizualizací
Ondřej Buš, Eliška Olšanská

,,Každým domem by měl vzniknout kus města.”

Parkovací dům nepředstavuje z hlediska urbanistické typologie městotvorný prvek. Jak objemem parkovacího domu dodefinovat městský blok? Jak jím místo obohatit, aniž by na něm parazitoval, znehodnocoval jeho potenciál a vymkl ho z kontextu tradiční okolní zástavby, jejího měřítka? Čím existenci parkovacího domu na místě, které má úplně jiný potenciál, obhájit? Rozhodli jsme se nejprve prověřit potenciál místa z hlediska požadované kapacity. Aplikovali jsme nejefektivnější parkovací systém, tedy parkovací trojtrakt s kolmými stáními podél obousměrné komunikace. I přes určité komplikace v 1.NP, kde bylo nutné do systému implementovat i zásobovací dvůr sousedního obchodního domu a potřeby stávajících inženýrských sítí se nám podařilo požadované kapacity snadno dosáhnout. A navíc nám zbyl objem podél ulice Purkyňovy definující celou severovýchodní frontu městského bloku. Tento objem jsme využili k navržení plnohodnotného městského bytového domu s aktivním parterem a 42 malometrážními byty. Tím jsme přirozeně rozčlenili uvažovaný prostor na menší provozní a hmotové celky. Rozčleněný objem se tak přiblížil měřítku okolní zástavby a zrnitosti obrazu této části města. Návrh tedy využívá možnosti diverzifikovat funkce a tím i diverzifikovat měřítko. Ve výsledku tak nemusí být chápán jako parazitní, ale naopak, jako obohacující pestrost městské kompozice. A to bez nutnosti formálních gest. 

architektura / forma následuje funkci

Bytový a parkovací dům jsou typologicky, provozně a konstrukčně samostatné objekty sdílející pouze podzemní podlaží.
Díky tomu, že se parkovací dům do městského prostředí projevuje jen redukovaně v jihovýchodní a severozápadní uliční frontě bloku, není nutné zakrývat jeho skutečnou funkci. Necháváme ho tedy vyznít jako technicistní stavbu s abstraktní průvětrnou fasádou. Tvoří ho ocelobetonová konstrukce s konstrukční výškou 2,7m. Řešení je navrženo tak, aby vyžadovalo co nejnižší stupeň protipožárních a vzduchotechnických opatření, odvod dešťových vod bez nutnosti odlučovačů ropných produktů apod. (otevřená úniková schodiště, průvětrné fasády, zastřešení parkování v nejvyšším podlaží). V kontrastu k parkovacímu domu je bytový dům navržený v principu otvor ve zdi tedy jako tradiční omítková architektura v okolí. Tvoří ho vyzdívaný ŽB skelet s konstrukčními výškami 3m v bytových patrech. Jednoduchá elegance fasád pohrávající si s banálností odpovídá jednoduchému fungování jak bytového, tak parkovacího domu. I přes nutnost respektovat složité vztahy v 1.NP jsme dosáhli jednoduchého přehledného provozního schématu okamžitě osvojitelného uživatelem. Pro bezpečnější a komfortnější odbavování parkujících jsme navrhli zdvojený vjezdový a výjezdový portál a výjezd jsme zvolili do Purkyňovy ulice. Pro rezidenty jsou určena dvě podzemní podlaží s odbavením při vjezdu v 1.PP. Věříme, že se nám podařilo najít důstojné řešení pro umístění velkokapacitního parkovacího domu v centru historického města. Řešení, které smíří moderní potřeby města s jeho tradičním charakterem.