Pěší zóna Cheb

rekonstrukce hlavního chebského bulváru
CZ, Cheb, Třída svobody — 2010
veřejný prostor
investor, klient
Město CHEB
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lenka Mašková, Pavel Jahelka
technické řešení, spolupráce
Pontex, s.r.o., Jana Dobiášová
zhotovitel
Algon, a.s.
autor fotografií
Jolana Moravcová, Tomáš Rasl
ocenění
Grand Prix architektů 2011 – Národní cena za architekturu, Stavba Karlovarského kraje 2011

Linearita uliční frontou pevně vymezeného prostoru hlavního městského bulváru je záměrně negována. V jejím průběhu jsou zvýrazněny anomálie, střídají se atmosféry, měřítka, geometrický řád a chaos, materiály, způsoby ozelenění i osvětlení. Pulzující, nelineární koncept je zároveň analogií historie města, jejíž kontinuita byla přerušena odsunem původních obyvatel na konci 2. sv. války. Jediným lineárním motivem je kovový "historiogram". Historiogram vrcholí v obnovené vertikální dominantě akcentující vyústění pěší zóny na historické náměstí.

Pěší zóna Cheb

rekonstrukce hlavního chebského bulváru
CZ, Cheb, Třída svobody — 2010
veřejný prostor
investor, klient
Město CHEB
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Lenka Mašková, Pavel Jahelka
technické řešení, spolupráce
Pontex, s.r.o., Jana Dobiášová
zhotovitel
Algon, a.s.
autor fotografií
Jolana Moravcová, Tomáš Rasl
ocenění
Grand Prix architektů 2011 – Národní cena za architekturu, Stavba Karlovarského kraje 2011

Linearita uliční frontou pevně vymezeného prostoru hlavního městského bulváru je záměrně negována. V jejím průběhu jsou zvýrazněny anomálie, střídají se atmosféry, měřítka, geometrický řád a chaos, materiály, způsoby ozelenění i osvětlení. Pulzující, nelineární koncept je zároveň analogií historie města, jejíž kontinuita byla přerušena odsunem původních obyvatel na konci 2. sv. války. Jediným lineárním motivem je kovový "historiogram". Historiogram vrcholí v obnovené vertikální dominantě akcentující vyústění pěší zóny na historické náměstí.