Radlická

Novostavba Polyfunkčního objektu Radlická
CZ, Praha, Praha 5, Radlická ulice — 2015
administrativa
investor, klient
HTL DEVELOPMENT spol. s r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jakub Krčmář
technické řešení, spolupráce
AED project, a.s.
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Řešené území se rozkládá v části údolí Radlického potoka. Nachází se ve strmém svahu orientovaného převážně na jih. Dominují zde výhledy na Vyšehrad a pohledy do vedlejších a protějších vrchů s bohatou zelení (Paví vrch, Kesnerka). Při patě svahu protíná pozemky pěší cesta směřující do sousední zeleně. Navržený polyfunkční dům navazuje na uliční zástavbu, je nasazen na hranici pozemku a provozní i technické napojení směřuje do domu z Radlické ulice. Architektura domu je pojata jako kompozice dvou na sobě ležících křížících se hmot. Hmoty tvoří opěrné zdi - kaskády ve směru vrstevnic a nástavba posazená ve směru kolmém k ulici. Nástavba přesahuje sokl ve vykonzolované části a překlenuje tak pěší parkovou cestu. Parter je pojat jako masivní zeď s velkorysými otvory a okny. Nadzemní část domu je navržena ve výrazu jako lehká a subtilní konstrukce, orientovaná hlavními fasádami mimo ulici, tedy směrem „východ-západ“ do zeleně. Vstupy do jednotlivých provozů jsou koncentrovány u recepce v parteru chodníku vedoucího do sousedního parku. Členění domu vytváří volné prostranství na střeše garáží. Tato plocha je pojata jako soukromá zahrada se zelení, parkovými zídkami chodníky a terasami.

Radlická

Novostavba Polyfunkčního objektu Radlická
CZ, Praha, Praha 5, Radlická ulice — 2015
administrativa
investor, klient
HTL DEVELOPMENT spol. s r.o.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Jakub Krčmář
technické řešení, spolupráce
AED project, a.s.
autor vizualizací
cyrany.com - Jan Cyrany

Řešené území se rozkládá v části údolí Radlického potoka. Nachází se ve strmém svahu orientovaného převážně na jih. Dominují zde výhledy na Vyšehrad a pohledy do vedlejších a protějších vrchů s bohatou zelení (Paví vrch, Kesnerka). Při patě svahu protíná pozemky pěší cesta směřující do sousední zeleně. Navržený polyfunkční dům navazuje na uliční zástavbu, je nasazen na hranici pozemku a provozní i technické napojení směřuje do domu z Radlické ulice. Architektura domu je pojata jako kompozice dvou na sobě ležících křížících se hmot. Hmoty tvoří opěrné zdi - kaskády ve směru vrstevnic a nástavba posazená ve směru kolmém k ulici. Nástavba přesahuje sokl ve vykonzolované části a překlenuje tak pěší parkovou cestu. Parter je pojat jako masivní zeď s velkorysými otvory a okny. Nadzemní část domu je navržena ve výrazu jako lehká a subtilní konstrukce, orientovaná hlavními fasádami mimo ulici, tedy směrem „východ-západ“ do zeleně. Vstupy do jednotlivých provozů jsou koncentrovány u recepce v parteru chodníku vedoucího do sousedního parku. Členění domu vytváří volné prostranství na střeše garáží. Tato plocha je pojata jako soukromá zahrada se zelení, parkovými zídkami chodníky a terasami.