Rezidence Kavalírka

studie bytového komplexu v citlivém místě Prahy
CZ, Kavalírka — 2006
rezidenční
investor, klient
Central Group a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Klimeš, Michal Nohejl

Atraktivita místa spočívá v potkávání romantické morfologie břidličného ostrohu s rozhraním intenzivní blokové struktury a rozvolněné zástavby ve svahu.
Ve hmotové koncepci obytného souboru se souboj přírodního a urbánního vyhrocuje v dynamické osázení svahu věžovitými hmotami domů. Vrství se do pohledových plánů a průhledů. Jejich mírné rozestupy vytvářejí dojem hlubokého prostoru a provzdušněnosti.
Věžová forma přináší maximální flexibilitu dispozic a velký podíl místností v atraktivní nárožní poloze.
Právě výhled z rohového okna do korun stromů a parku je stěžejním momentem návrhu.

 

Rezidence Kavalírka

studie bytového komplexu v citlivém místě Prahy
CZ, Kavalírka — 2006
rezidenční
investor, klient
Central Group a.s.
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Roman Klimeš, Michal Nohejl

Atraktivita místa spočívá v potkávání romantické morfologie břidličného ostrohu s rozhraním intenzivní blokové struktury a rozvolněné zástavby ve svahu.
Ve hmotové koncepci obytného souboru se souboj přírodního a urbánního vyhrocuje v dynamické osázení svahu věžovitými hmotami domů. Vrství se do pohledových plánů a průhledů. Jejich mírné rozestupy vytvářejí dojem hlubokého prostoru a provzdušněnosti.
Věžová forma přináší maximální flexibilitu dispozic a velký podíl místností v atraktivní nárožní poloze.
Právě výhled z rohového okna do korun stromů a parku je stěžejním momentem návrhu.