SmíchOFF/ON

urbanistická vize rozvoje Smíchova (revitalizace brownfieldových ploch bývalého nádraží)
CZ, Praha, Praha 5 - Smíchov — 2014
urbanismus
investor, klient
Sekyra Group (Smíchov Station Development a.s.)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erik Hocke
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Nová koncepce, zahrnující celý Smíchov – jih, je založena na vytvoření implantátu urbánní tkáně schopné zacelit plochy uvolněné železnicí. Propojuje se s okolní blokovou strukturou ve všech uličních osách, výšková hladina se jednotně vztahuje k precedentu stávající hladiny zástavby. V pražském panoramatu nezviditelňuje sama sebe, ale akcentuje průhledy na existující dominanty Hradčan, Vyšehradu, Karlova, Zlíchovského kostelíka. Hledá nový vztah k řece.
Návrh na první pohled vypadá jako konzervativní lpění na blokovém urbanizmu 19.století. Skutečnou snahou je však upgradovat tento osvědčený model, posílit jeho silné stránky a řešit aspekty, ve kterých z dnešního pohledu selhává. Posilované silné stránky: univerzálnost a nadčasovost mřížky, liberální prostředí stejných pravidel a rovných šancí, možnost naladění intenzity k dosažení očekávané „městskosti“ života, čitelnost a srozumitelnost v definování jednotlivých prostorů. Revidované aspekty: hygiena (oslunění, osvětlení, hluk), vytlačení zeleně do parků, doprava a doprava v klidu.
Podstatným generátorem života nové části Smíchova by měla být doprava, resp. nejkomplexnější dopravní terminál v Praze vzniklý přesunutím dálkové a příměstské autobusové dopravy z Knížecí mezi kolejiště a Dobříšskou s velkokapacitním P&R  a propojením s vlakovým nádražím, metrem, autobusy MHD a tramvajemi v Nádražní ulici. Dopravní obsluha celého nově řešeného území je pak řešena po obvodě, doprava v klidu v podzemních garážích.
Namísto předchozí koncepce centrálního parku jako hlavního městského prostoru studie rovnoměrně distribuuje zeleň do tomu uzpůsobenému profilu nových ulic. Zároveň vytváří nová propojení s kvalitními stávajícími rekreačními lokalitami v bezprostřední blízkosti (Paví vrch, nábřeží a Císařská louka).
Hlavním městským prostorem je nový pěší bulvár mez novým Jižním terminálem a Knížecí.
Urbanistická studie byla v květnu 2014 schválena a přijata jako podklad pro zpracování změny Územního plánu.
Následná vyzvaná neanonymní architektonická soutěž na ztvárnění vybraných bloků vyhlášená SSD ve spolupráci s IPRem ukázala, že ačkoliv je návrat k blokovému městu obecně sdíleným trendem, je jeho naplnění konkrétní současnou architekturou oříškem. Návrhy odevzdalo v lednu 2015 12 tuzemských i zahraničních studií. Zvítězil návrh atelieru Kuba Pilař, kteří měli odvahu potvrdit, že pokud má vzniknout různorodý obraz města, je vhodné rozpixelovat bloky na jednotlivé domy a ty nechat řešit různými architekty. V současnosti probíhá příprava projektu jednotlivých bloků a práce na definování veřejných prostorů.

 

SmíchOFF/ON

urbanistická vize rozvoje Smíchova (revitalizace brownfieldových ploch bývalého nádraží)
CZ, Praha, Praha 5 - Smíchov — 2014
urbanismus
investor, klient
Sekyra Group (Smíchov Station Development a.s.)
architekt
Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
spolupráce
Erik Hocke
autor vizualizací
obrazek.org - Michal Nohejl

Nová koncepce, zahrnující celý Smíchov – jih, je založena na vytvoření implantátu urbánní tkáně schopné zacelit plochy uvolněné železnicí. Propojuje se s okolní blokovou strukturou ve všech uličních osách, výšková hladina se jednotně vztahuje k precedentu stávající hladiny zástavby. V pražském panoramatu nezviditelňuje sama sebe, ale akcentuje průhledy na existující dominanty Hradčan, Vyšehradu, Karlova, Zlíchovského kostelíka. Hledá nový vztah k řece.
Návrh na první pohled vypadá jako konzervativní lpění na blokovém urbanizmu 19.století. Skutečnou snahou je však upgradovat tento osvědčený model, posílit jeho silné stránky a řešit aspekty, ve kterých z dnešního pohledu selhává. Posilované silné stránky: univerzálnost a nadčasovost mřížky, liberální prostředí stejných pravidel a rovných šancí, možnost naladění intenzity k dosažení očekávané „městskosti“ života, čitelnost a srozumitelnost v definování jednotlivých prostorů. Revidované aspekty: hygiena (oslunění, osvětlení, hluk), vytlačení zeleně do parků, doprava a doprava v klidu.
Podstatným generátorem života nové části Smíchova by měla být doprava, resp. nejkomplexnější dopravní terminál v Praze vzniklý přesunutím dálkové a příměstské autobusové dopravy z Knížecí mezi kolejiště a Dobříšskou s velkokapacitním P&R  a propojením s vlakovým nádražím, metrem, autobusy MHD a tramvajemi v Nádražní ulici. Dopravní obsluha celého nově řešeného území je pak řešena po obvodě, doprava v klidu v podzemních garážích.
Namísto předchozí koncepce centrálního parku jako hlavního městského prostoru studie rovnoměrně distribuuje zeleň do tomu uzpůsobenému profilu nových ulic. Zároveň vytváří nová propojení s kvalitními stávajícími rekreačními lokalitami v bezprostřední blízkosti (Paví vrch, nábřeží a Císařská louka).
Hlavním městským prostorem je nový pěší bulvár mez novým Jižním terminálem a Knížecí.
Urbanistická studie byla v květnu 2014 schválena a přijata jako podklad pro zpracování změny Územního plánu.
Následná vyzvaná neanonymní architektonická soutěž na ztvárnění vybraných bloků vyhlášená SSD ve spolupráci s IPRem ukázala, že ačkoliv je návrat k blokovému městu obecně sdíleným trendem, je jeho naplnění konkrétní současnou architekturou oříškem. Návrhy odevzdalo v lednu 2015 12 tuzemských i zahraničních studií. Zvítězil návrh atelieru Kuba Pilař, kteří měli odvahu potvrdit, že pokud má vzniknout různorodý obraz města, je vhodné rozpixelovat bloky na jednotlivé domy a ty nechat řešit různými architekty. V současnosti probíhá příprava projektu jednotlivých bloků a práce na definování veřejných prostorů.